Sasakala Situ Sanghiang


sangiangNutur catur parasesepuh, mapay carita wong atua., baheula di wewengkon Talaga ngadeg hiji karajaan anu subur makmur loh jinawi. Nu janten narpati nyaéta Prabu Darmasuci II ngagentos ramana kalayan kénging jujuluk Sunan Talagamanggung. Kanjeng Sunan kagungan dua putra sajodo. Pameget jenengan Raden. Panglurah, nu istri jenengan Ratu Putri Dewi Simbarkancana.

Lajengkeun Macana!

 

3 thoughts on “Sasakala Situ Sanghiang

  1. Ping balik: Gagak Hayang Kapuji - cybermoeslem

  2. Ping balik: GAGAK HAYANG KAPUJI | Aqila Pranaja Rabbani

Please Comment....!!!

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s