Sakadang Beurit Telenges

Hiji mangsa sakadang puyuh kacida sediheunnana, sabab anakna sadua-dua anu karek gumuling teu aya dina sayangna. Padahal can lila diparaban. Sabot indung jeung bapak puyuh ka luar tina sayang rek neangan hakaneun keur anakna, ari balik anakna geus teu aya. Nu aya teh  ngan ukur getih ucrat-acret. Puyuh curiga ka beurit, sabab cenah geus lila Si Monyong teh  ulal-elol kawas nu keur ngintip. Malah puyuh meunang beja ti cangehgar nu tara bohong, cenah enya nangenan beurit  ka luar tina sayang puyuh bari sungutna pinuh ku getih. Cangehgar teu bisa nulungan da si Monyong kaburu kabur.

Bakat ku ngenes harita keneh puyuh jalu jeung bikang indit ka sayang alap-alap. Barang geus panggih derekdek puyuh jalu nyaritakeun kasedih hatena.

Lajengkeun Macana

Panduan Daftar Online CPNS 2014

Pendaftaran Online CPNS tahun 2014 dilaksanakan menggunakan media online (Website) yang alamat masing masing website pendaftaran bisa dilihat di “List Website Daftar Online CPNS 2014

Sebelum anda melakukan pendaftaran CPNS, silakan anda lihat panduan dan ketentuan dari registrasi pendaftaran online CPNS di bawah ini. Silakan anda persiapkan data data yang sudah seharusnya anda siapkan, agar disaat anda melakukan pemndaftaran anda tidak menemui kesulitan dan kendala.

Dokumen yang harus anda sediakan sebelum melakukan pendaftaran adalah

1.KTP
2.Ijazah
3.Transkrip Nilai
4.Scan Foto
5.Curiculum Vitae
6.Alamat Email valid

Untuk Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi sumber resminya di: http://www.asncpns.com/