Soal Latihan USBN Bahasa Sunda SMA/SMK/MA


Soal Latihan USBN Bahasa Sunda SMA/SMK/MA ieu tiasa di download langsung. Soal ieu tiasa dianggo latihan kanggo tatahar dina mayunan USBN Bahasa Sunda.
Soal Latihan USBN Bahasa Sunda SMA/SMK/MA sae pisan kanggo ngalatih sareng ngukur kompetensi para siswa SMA/SMK atanapi MA.
Soal Latihan USBN Bahasa Sunda SMA/SMK/MA ieu mangrupikeun soal Tes Pendalaman Materi (TPM) anu disusun ku Tim Guru Bahasa Sunda SMK Darussalam. Tangtosna wae soal ieu tebih tina kasampurnaan, Soal ieu teu sadaya ngawengku kisi-kisi USBN Bahasa Sunda 2017-2018 anu tos ditetepkeun.
Conto Soalna sapertos kieu :
Puji teu kendat urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Puja salawasna urang sangggakeun ka Allah Nu Maha Kawasa. Solawat sinareng salam, mugi langgeng ngocor ngagolontor ka jungjunan alam, nabi anu mulya, Muhammad saw.
1. Paragrap di luhur ka asup kana..…
a. Panutup biantara d. Bubuka jeung panutup biantara
b. Eusi biantara e. Bubuka jeung eusi biantara
c. Bubuka biantara
2. Patokan pupuh kinanti nyaeta….
a. 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i c. 8u, 8i, 8a, 7i, 8a, 8i e. 8u, 8i, 8a, 8i, 7a, 8i
b. 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 7i d. 8u, 8i, 7a, 8i, 8a, 8i

3. ᮎᮤᮊᮛᮎᮊ᮪ ᮔᮤ ᮀᮌᮀ ᮘᮒᮥ
a. cikaracak ninggang batu d. cikaracak laun-laun jadi batu
b. cikaracak ninggang kana batu e. lila-lila jadi legok
c. cikaracak ninggang bata

Link Soal Latihan USBN Bahasa Sunda SMA/SMK/MA, mangga klik download!

Download Soal Latihan USBN Bahasa Sunda SMA/SMK/MA Taun Pelajaran 2017-2018

Please Comment....!!!

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s