Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SMP/MTs Semester 1 Kelas 9 Tahun 2018

Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SMP/MTs Semester 1 Kelas 9 Taun 2018/2019 ieu tiasa di download langsung. Soal ieu tiasa dianggo latihan kanggo tatahar dina mayunan Ulangan Tengah Semester/Penilaian Tengan Semester Bahasa Sunda SMP/MTs Semester Ganjil.
Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SMP/MTs Semester 1 Kelas 9 sae pisan kanggo ngalatih sareng ngukur kompetensi para siswa SMP atanapi MTs.
Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SMP/MTs Semester 1 Kelas 9 ieu mangrupikeun soal Tes Pendalaman Materi (TPM) anu disusun ku Tim Guru Bahasa Sunda SMP Darussalam. Tangtosna wae soal ieu tebih tina kasampurnaan, Soal ieu ngawengku kisi-kisi UTS/PTS Bahasa Sunda 2018-2019 anu tos ditetepkeun.
Conto Soalna sapertos kieu :
SOAL PREDIKSI UTS/PTS SMP/MTs
TAHUN PELAJARAN 2018-2019

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda
Kelas/ Semester : IX (Sembilan)/1 (Ganjil)

Pilih jawaban nu pangbenerna!
Baca sempalan hutbah ieu di handap!
Parahadirin Kaum Muslimin !
Saparantos muji ka hadirat illahi robbi, solawat sareng salam mugia ginulur ka jungjunan urang sadaya nyatana Nabi Muhammad SAW. Katut kulawargana, sahabatna, paratabi-in dugi ka yaumiddin.
Salajengna, hotib wasiat hususna ka diri pribadi umumna ka hadirin rohimakumulloh, sumangga urang ronjatkeun kataqwaan ka Alloh swt, margi mung ku taqwa urang tiasa ngahontal kasalametan di dunya sareng aherat.
Hadirin Kaum Muslimin Rohimakumulloh.
Manusa aya hargana lamun miboga élmu sanajan miskin. Kitu deui manusa jadi terhormat lantaran boga élmu. Lamun teu boga élmu, naon hargana hirup urang, sabab henteu aya bédana jeung sato.
Imam Syafi’i ngadawuh : “Hirup manusa atawa hiji pamuda, nyaéta ku elmu jeung taqwa.”
Lamun élmu jeung taqwa teu aya dina diri manusa, mangka hirupna moal aya hartina. Kukituna hayu urang tungtut élmu. Sing getol hadir di majlis élmu.
Seueur pisan ganjaranana pikeun jalmi nu resep nungtut élmu. Sakumaha dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dina haditsna:
“Diukna anjeun dina majlis élmu sanajan sakeudeung, sanajan teu nyabak kalam-kalam acan, sanajan teu nulis sahurup-hurup acan, maka éta geus leuwih hadé tibatan ngamedikakeun sarébu budak beulian.”

1. Manusa bakal luhur darajatna dina pandangan Alloh lamun….
a. loba elmu c. luhur pangkat
b. loba harta d. gede kawani

2. Akibat jalma lamun teu boga elmu nyaeta….
a. hirup moal aya hartina c. miskin harta
b. teu boga wibawa d. dihina kupapada jalma

3. Nu ditepikeun ku khotib dina paragraph kadua tina hutbah di luhur nyaeta….
a. ngawilujengkeun c. menta dihampura
b. wasiat takwa d. maca hadits

4. Nurutkeun hutbah di luhur, kudu kumaha lamun urang hayang loba elmu….
a. teu kudu sakola c. daek hadir ka majlis elmu
b. sering meuli koran d. sering maca status facebook

5. Hotib nepikeun wasiat takwa tur nasehat pikeun ngaronjatkeun kaimanan, ayana dina bagean….
a. bubuka hutbah c. panutup hutbah
b. eusi hutbah d. amanat hutbah

6. Ieu dihandap aya kalimah anu ngandung istilah kaagamaan, nyaeta….
a. Mang Soleh keur macul di sawah
b. Jalma takwa bakal asup kana sawarga
c. Iraha rek digawe ka arab teh?
d. Mun panggih engke disalamkeun

Kanggo soal lengkepna sareng kunci jawabanna tiasa di download dina link ieu di handap!
Mangga klik kanggo ngadownloadna.
Soal Prediksi UTS/PTS Bahasa Sunda SMP/MTs Semester 1 Kelas 9 Taun Pangajaran 2018-2019 Plus Kunci Jawaban.

Keutamaan Puasa Sunnah Arafah 9 Dzulhijjah

Foto : Bersama Dakwah

Salah satu puasa yang sangat dianjurkan adalah puasa sunnah arafah. Puasa sunnahh arafah dilakasanakan pada tanggal 9 dzulhijjah atau satu hari sebelum hari raya Idul Adha. Ketika para jemaah haji di tanah suci wukuf di Arafah maka para kaum muslimin yang tidak melakasanakan ibadah haji di sunnahkan melaksnakan puasa arafah. Walaupun hukumnya sunnah muakad tetapi barang siapa yang dapat melaksanaknnya maka akan mendapat keutamaan puasa sunnah arafah 9 dzulhijjah yang luar biasa bahkan lebih besar dari keutamaan puasa asyura.
Keutamaan puasa sunnah arafah 9 dzulhijjah berdasarkan beberapa hadits shahih adalah dapat menghapus dosa selama dua tahun yaitu satu tahun sebelumnya dan satu tahun sesudahnya. Hal ini berdasarkan keterangan yang disampaikan baginda Rasulullah Shalallahu alihi Wasalam.
Rasulullah Shallallahu ‘Alihi Wasallam di tanya tentang puasa pada hari arafah, lalu beliau menjawab, “puasa pada hari arafah itu menghapus dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun berikutnya” (HR. Muslim)
Dalam riwayat lain, dari Abi Qatadah, dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, “Bagaimanakah puasa hari arafah?” Beliau menjawab, “Dia dicatat di sisi Allah sebagai penghapus dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun sesudahnya” (HR. Ahmad)
Dari keterangan di atas, kiranya cukup jelas tentang keutamaan puasa sunnah arafah 9 dzulhijjah yang sungguh besar. Maka berbahagialah orang yang dapat melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan. Semoga kita termotivasi dan senantiasa diberikan kemudahan untuk melaksanaknnya. Aamiin!
Wallahu’alam

Artikel tentang Islam lainnya Baca di Sini

Tips Agar Terbiasa Tahajud Ala Orang Awam

Tips agar terbiasa tahajud memang sudah banyak dibahas oleh para ustadz dan guru-guru kita. Namun tidak salah kiranya jika saya mencoba menuangkan sedikit pengalaman tentang tips agar terbiasa tahajud. Tips ini merupakan pengalaman saya seorang awam dalam agama dan masih belajar, saya bukan ustadz atau guru ngaji tapi seorang manusia biasa yang ingin menjadi muslim sejati.
Muslim sejati adalah ia yang selalu menghabiskan hidupnya dalam rangka ibadah. Segala aktivitasnya ia niatkan untuk mencari keberkahan dan ridho Alloh SWT. Selain dengan ibadah-ibadah yang wajib, seorang muslim sejati akan senang menambah ibadah-ibadah yang sunah sebagai tambahan. Dalam Al-Quran dan Hadist Nabi ada beberapa ibadah sunah diantarnya adalah shalat tahajud. Tapi sayangnya tidak setiap orang mampu melaksanakannya. Tapi saya yakin setiap muslim ingin terbiasa tahajud. Dan berharap setiap malam bisa bangun untuk tahajud. Tetapi dengan berbagai alasan dan kendala sehingga ia tidak sempat melaksanakannya, sehingga malam-malamnya hanya dihabiskan dengan tidur.
Padahal ketika bulan ramadhan, kita mampu dan terbiasa bangun jam 3 dini hari atau bahkan jam 2 dini hari kita sudah terjaga. Tetapi kenapa setelah Ramadhan berlalu kita kembali kepada kebiasaan lama, jangankan untuk shalat tahajud, terkadang shalat subuh berjamaah di masjid saja kadang tertinggal.
Lalu bagaimana agar kita bisa istiqamah bangun malam untuk shalat tahajud? Berikut tips tips agar terbiasa tahajud ala orang awam. Agar kita dapat bangun pada sepertiga malam untuk melaksanakan tahajud ada hal-hal yang perlu kita persiapkan diantaranya :
Niatkanlah bahwa malam ini kita akan melaksanakan tahajud. Dengan niat yang sungguh-sungguh Insya Alloh kita akan dimudahkan oleh-Nya sehingga dapat meklasanakan tahajud atau qiyaamullail. Jika kita kebablasan malam ini jangan putus asa berusaha lagi agar kita bisa bangun untuk shalat tahajud pada hari berikutnya.
Hindari hal-hal maksiat pada siang harinya. Jika kita tidak sengaja sehingga melakukan maksiat cepat-cepat kita tobat kepada Alloh SWT. Dengan Tobat yang sungguh-sungguh.
Tidurlah seawal mungkin. Mohonlah kepada Alloh untuk membangunkan kita pada sepertiga malam terakhir untuk shalat tahajud. Jangan lupa berdo’a dulu sebelum tidur. Saya yakin setipa muslim sudah mengetahui do’a sebelum tidur.
Berwdulah sebelum tidur. Dengan kedaan suci Insya Alloh kita akan mudah untuk bangun pada sepertiga malam terakhir.
Kalo perlu nyalakan alarm. Dan ketika alarm berbunyi cepat-cepat kita bangun, mandi atau kalo kita tidak terbiasa mandi pagi cukup dengan berwudu. Jangan menunda-nunda bangun dari tepat tidur ketika kita mendengar alarm karena jika kita berleha-leha apalagi berkata dalam hati nanti sebentar lagi maka baiasanya, pengalaman saya nih, akan kebablasan dan kesiangan jangankan shalat tahajud subuh berjamaah di masjid saja mungkin tidak sempat.
Demikian tips agar terbiasa tahajud ala orang awam. Semoga bermanfaat, kalo ada yang menambahkan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga keberkahan hidup dunia dan akhirat bisa kita raih. Aamiin!

Untuk Artikel Seputar Islam Lainnya Klik Di Sini