Ngaran Kembang Dina Bahasa Sunda

Ngaran kembang dina bahasa sunda ngabogaan istilah anu maneuh jeung unik. Geura ilikan sababaraha ngaran kembang dina bahasa sunda ieu :

Aléwoh = kembang waluh

Ulated = kembang bawang

Bolotot = kembang cabé

Suligar = kembang kalapa

Bosongot = kembang bako

Ringsang = kembang paré Lajengkeun macana

Istilah Pancakaki Urang Sunda

Istilah Pancakaki Urang Sunda

ilIstilah pancakaki téh bisa diartikeun pernahna jelema ka jelema lianna anu sakulawarga, dulur, atawa baraya anu masih dulur kénéh. Dina bahasa Indonesia mah disebutna kekerabatan atawa perkerabatan. Dina sistem kakulawaranaan urang sunda istilah pancakaki téh loba pisan, upamana waé; anak, incu, aki, nini, bapak, ema, uwa, bibi, emang, adi, lanceuk, alo, jeung rea-rea deui.

Loba kénéh istilah pancakaki urang sunda séjénna. Supaya leuwih écés geura tengetan istilah pancakaki ieu! Lajengkeun macana!